Vypínače

 

Norma Popis
2LL-45 Vypínač 
2VG-15K-2s. Vypínač 
3PPNTK Vypínač 
3VG-15K Vypínač 
AM-800K Vypínač 
LL-45 Vypínač 
VG-15K 2 ser. Vypínač 
VK-53RB Vypínač korekce